خدمات

خدمات ما در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد می باشد.

طرح های خدماتی

با طرح های خدماتی Professor DNA و منتخب نظرات مشتریان پر افتخار ما آشنا شوید.

باشگاه مشتریان

  ایمیل ارسال نشد   این ایمیل قبلا ارسال شده است

به ما این امکان را بدهید تا با عضویت در باشگاه مشتریان Professor DNA شما را از آخرین اخبار، اطلاعات و فعالیت های خود مطلع سازیم.

باشگاه مشتریان

اعضای پروفسور DNA

اعضا هیات علمی همکار با طرح خدماتی Professor DNA را با افتخار به شما معرفی می کنیم.

پروفسور مریم مقدم متین
فوق دکتری علوم سلولی و مولکولی ناظر علمی آزمایشات ژنتیک
پروفسور علی مقیمی
دکتری علوم اعصاب انسانی ناظر علمی تحقیقات نوروساینس
پروفسور جواد صالحی فدردی
دکتری روانشناسی بالینی ناظر تحقیقات و توسعه روانشناسی
دکتر مهتاب معظمی
دکتری فیزیولوژی ورزشی ناظر علمی تحقیقات علوم ورزشی
دکتر فرهنگ حداد
دکتری ژنتیک انسانی ناظر تحقیقات و توسعه ژنتیکی
دکتر زهرا حامدی
دکتری تخصصی پزشکی ورزشی ناظر تحقیقات پزشکی

اخبار

بالا