در آذرماه سمپوزیوم ملی ویرایش ژنومی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این سمپوزیوم ملی ۷ آذرماه امسال در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری واقع در شهرک علم و فناوری پژوهش برگزار می شود و مهلت ثبت نام آن تا ۳۰ آبان ماه اعلام شده است. 
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی در فناوری CRISPR/Cas۹ و شیوه کار با نرم­ افزارهای مختلف در این زمینه از جمله محورهای مورد بحث در سمپوزیوم ملی ویرایش ژنومی است و دکتر محمد حسین صنعتی، دکتر علیرضا زمردی پور، دکتر کسری اصفهانی، دکتر مهدی شمس آرا و صادق شجاعی، کمیته علمی این همایش را تشکیل می دهند.

منبع:خبرگزاری مهربالا